Skip links

Finansiellt

Här hittar du information som finansiella rapporter, presentationer, kalender för rapporteringstillfällen och annan finansiell data.

Fondutveckling

Månadsbrev

Pressmeddelanden

Rapporter

2020-03-27
Årsredovisning 2019

2019-07-01
Delårsrapport

Dokument

Innan du genomför en investering i Fastighetsräntefonden är det viktigt att du läser det skriftliga materialet om fonden för att kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut.  Du bör förstå de risker som finns med fonden samt hur fonden fungerar. Därför bör du noggrant läsa igenom informationsbroschyren, basfaktabladet samt prospektet och dess tillägg. Du hittar alla relevanta dokument här.

Fonden investerar i lån