Skip links

Finansiellt

Här hittar du information som finansiella rapporter, presentationer, kalender för rapporteringstillfällen och annan finansiell data.

Fondutveckling

December (2019): NAV-kurs 100,57. Månadsavkastning 0,1% efter avgifter. Stora inflöden och därmed stor kassa i relation till investerat kapital drog ner månadsresultat. Portföljen ser attraktiv ut.

November (2019): NAV-kurs 100,47. Månadsavkastning 0,24% efter avgifterÖkad diversifiering i portföljen.

Oktober (2019): NAV-kurs 100,25. Månadsavkastning 0,18% efter avgifter.  Flera intressanta objekt på bevakningslistan.

September (2019): NAV-kurs 100,07. Fondens första emission. Ett fåtal objekt i portföljen.

 

 

 

Pressmeddelanden

Rapporter

2019-07-01
Delårsrapport

Dokument

Innan du genomför en investering i Fastighetsräntefonden är det viktigt att du läser det skriftliga materialet om fonden för att kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut.  Du bör förstå de risker som finns med fonden samt hur fonden fungerar. Därför bör du noggrant läsa igenom informationsbroschyren, basfaktabladet samt prospektet och dess tillägg. Du hittar alla relevanta dokument här.

Fonden investerar i lån