Skip links

Om Fastighetsräntefonden

Fondens styrelse

Ragnar Ottosen

Styrelseordförande

Rådgivare till större europeiska energibolag och energiutbyte i samband med avregleringen av den internationella elmarknaden, inklusive riskhantering, handelsstrategier, finansieringslösningar etc.

Grundare och VD för SKM, Europas ledande handelsplats för elavtal med dotterbolag i 7 länder. Rådgivare till ryska myndigheter om modernisering och omstrukturering av elsektorn

Rådgivare för inrättandet av nordiska investeringsbolag för förnybar energi och energieffektivitet.

Bengt Lindblad

VD & Styrelseledamot

Bengt är grundare och delägare i Ägarbolaget och har sedan 1996 arbetat inom Finansbranschen. Han har även haft ett flertal styrelseuppdrag under denna tid.

Styrelseledamot i Alfakraft AB, Ägarbolaget, Alfa Energy Fund, Alfa CO2 Fund, Malte Månson AB, Jebel Investment AB samt JonDeTech Sensors AB, Lindblad har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från LiTH.

Bengt har även varit verksam som ingenjör på Kvaerner Turbin, sälj- och marknadschef på VBB Anläggning, trader på Graningeverken, mäklare på Markedskraft AS och senior trader på Avenis i Schweiz.

 

Carina Björkefors Sidiropoulou

Styrelseledamot

Carina har tjugofyra års erfarenhet av att arbeta inom den finansiella sektorn.

Carina har under denna tid arbetat som Vice President för American Express i Sverige, Benelux och England där hon ansvarat för bl. a. försäljning, hantering av kreditrisk och compliance samt resultatansvar.

Vidare under fem år som VD för Finansbolaget EnterCard Sverige AB var Carina övergripande ansvarig för hela verksamheten.

Carina innehar en examen i styrelsearbete via IFL/Handelshögskolan i Stockholm samt är även utbildad affärsekonom via RMI Bergs.

 

Fondens samarbetspartners

AIF-förvaltare är Alfakraft Fonder AB
Emissionsinstitut är Mangold Fondkommission AB
Börs/notering sker på Nordic Growth Market
Likvidgarant är Mangold
Förvaringsinstitut är SEB
Oberoende värdering av NAV och direktlån sker av KPMG
Legal rådgivare är Harvest Advokatbyrå
Revisor är Nilla Rocknö, verksam vid Grant Thornton
Tillhandahållare av krediter Tessin Nordic AB

I behov av fastighetsfinansiering?

Investeringarna i säkerställda krediter möjliggörs framförallt genom fondens avtal med Tessin Nordic AB (publ).

Via Tessin kan ni skräddarsy en finansieringslösning utifrån just era behov genom att välja seniorlån eller juniorlån kombinerat med önskad säkerhetsstruktur, avkastningsnivå och löptid.

Läs mer