Skip links

Varför Fastighetsräntefonden?

  • Väldiversifierad kreditportfölj
  • Lån säkerställda med fastighetspant
  • Exponering mot ett svårtillgängligt tillgångslag
Jag vill investera

Innan du investerar

Innan du genomför en investering i Fastighetsräntefonden är det viktigt att du läst och förstått allt skriftliga material för att kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Om du saknar kunskap rekommenderar vi att du diskuterar med din investeringsrådgivare innan en investering genomförs.

En broschyr om fonden hittar du här.

Grundprospekt Basfaktablad Teckningsanmälan

Så här investerar du

Anmälan om teckning kan ske via Nordnet. Minsta teckningsbelopp uppgår till 10 000 kr och anmälningstiden sker månadsvis.

Investera nu!

Anmälan om teckning ska ske på en särskild anmälningssedel som skickas till Mangold Fondkommission AB. Minsta teckningsbelopp uppgår till 100 000 kr och anmälningstiden sker månadsvis.

Investera nu!

Risker

Alla investeringar är förknippade med risker och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fastighetsräntefonden kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i fastighetsräntefonden återfår hela det insatta kapitalet. Innan en investering så bör informationsbroschyren, prospektet samt basfaktabladet läsas i sin helhet.