Skip links

Aktiva investeringar: 20 st

Nedan presenteras investeringar som fonden har nuvarande placeringar i (uppdaterat 2020-04-27).

Under utvärdering: 1 st

Nedan presenteras investeringar som fonden utvärderar för framtida placeringar.

Utveckling av befintlig stugby i Norrtälje

Utveckling av befintlig stugby i Norrtälje

  • Fastighetspant
  • Befintligt bestånd om ca 150 mkr
  • Proprieborgen