Skip links

Aktiva investeringar (13 st)

Nedan presenteras investeringar som fonden har nuvarande placeringar i.

Under utvärdering (2 st)

Nedan presenteras investeringar som fonden utvärderar för framtida placeringar.