Skip links

Fastighetsräntefonden i Börsvärlden

Fastighetsräntefonden fortsätter att utvecklas väl inom segmentet direktlån på den svenska räntemarknaden. Artikel från Börsvälden här.

Direktutlåning är ett relativt nytt fenomen på den svenska räntefondsmarknaden. Det är ingen hemlighet att räntefonder som övergripande segment har fått se en kapitalflykt med hänsyn till räntenivåerna på ex statsobligationer. I den ”nollräntemarknad” vi nu fått leva med en tid har allt mer kapital sökt sig till aktiemarknaden i jakten på avkastning. Vad det däremot inte skrivits något om är att det, i ljuset av den utvecklingen, växt fram helt nya räntefondssegment som utvecklats väl under fjolåret. Fastighetsräntefonden, som förvaltas av Alfakraft Fonder, har under kalenderåret 2020 presterat bäst av alla svenskregistrerade räntefonder alla kategorier med en uppgång på 6,05 % enligt en jämförelse i Morningstars databas.

https://www.borsvarlden.com/artiklar/Fastighetsr%C3%A4ntefonden