Skip links

A Scalable Platform for Direct Lending

HedgeFund Nordic, Nordens största magasin inom Hedge Fonder och alternativa investeringar skriver om Fastighetsräntefonden här.

Fastighetsräntefondens grundare och VD Bengt Lindblad och portföljförvaltare Oscar Hakenäs pratar om tillgångsklassen Direct Lending och hur Fastighetsräntefonden är en attraktiv allokering .

”Stockholm (HedgeNordic) – Real estate direct lending, the provision of credit directly to companies without intermediaries such as an investment bank or a broker, has gained prominence in recent years, benefiting both investors and property developers”

 

https://hedgenordic.com/2021/01/a-scalable-platform-for-direct-lending