Skip links

Fastighetsräntefonden avkastar 6.05% för året 2020

Fastighetsräntefonden avkastade +6.05% för året 2020.

Fastighetsräntefonden avkastade 6.05% för året 2020 och är en av Sveriges bästa räntefonder mätt i avkastning och riskjusterad avkastning. Fonden har haft positiva nettoinflöden varje månad under 2020 och har hittills investerat i närmare 40 krediter med god diversifiering