Skip links

Author: Oscar

Fastighetsräntefonden investerar på den snabbt växande marknaden för direct lending

Fastighetsräntefonden investerar på den snabbt växande marknaden för direct lending

i
”Varför är inte direct lending större?” Direct lending blev en naturlig lösning på det finansiella gapet efter finanskrisen 2007-2008. Finansieringsformen visade sig dessutom vara en unikt god investering. Nu börjar lånemodellen, som sedan länge etablerats i USA, växa sig stor även i Sverige – genom