Skip links

Fondutveckling & Dokumentation

Här hittar du information som finansiella rapporter, presentationer, fonddokumentation, och annan finansiell data.

Fondutveckling

Dokument

Innan du genomför en investering i Fastighetsräntefonden är det viktigt att du läser det skriftliga materialet om fonden för att kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut.  Du bör förstå de risker som finns med fonden samt hur fonden fungerar. Därför bör du noggrant läsa igenom informationsbroschyren, allmänna villkor och basfaktabladet. Du hittar alla relevanta dokument här.

 

Månadsbrev

Nyheter

Pressmeddelanden

Offentliggör NAV-kurs 102,42 maj 2021

2021-05-19
Information om emission och tilldelning 2021-05-19

2021-05-04
Offentliggör NAV-kurs 101,93 april 2021

2021-04-21
Information om emission och tilldelning 2021-04-21

2021-04-06
Offentliggör NAV-kurs 101,43 mars 2021

2021-03-16
Information om emission och tilldelning 2021-03-16

2021-03-03
Offentliggör NAV-kurs 100,95 februari 2021

2021-02-09
Information om emission och tilldelning 2021-02-09

2021-02-03
Offentliggör NAV-kurs 100,44 januari 2021

2021-01-08
Offentliggör NAV-kurs 106,05 december 2020

2020-12-09
Information om emission och tilldelning 2020-12-09

2020-12-04
Offentliggör NAV-kurs 105,50 november 2020

2020-11-17

Information om emission och tilldelning 2020-11-17

2020-11-06
Offentliggör NAV-kurs 105,01 oktober 2020

2020-10-16
Information om emission och tilldelning 2020-10-16

2020-10-08
Offentliggör NAV-kurs 104,47 september 2020

2020-09-10
Information om emission och tilldelning 2020-09-10

2020-09-03
Offentliggör NAV-kurs 103,98 augusti 2020

2020-08-14
Information om emission och tilldelning 2020-08-14

2020-08-07
Offentliggör NAV-kurs 103,46 juli 2020

2020-07-16
Information om emission och tilldelning 2020-07-16

2020-07-03
Offentliggör NAV-kurs 102,94 juni 2020

2020-06-11
Information om emission och tilldelning 2020-06-11

2020-06-03
Offentliggör NAV-kurs 102,46 maj 2020

2020-05-13

Offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 10 2020

2020-05-07

Offentliggör NAV-kurs 101,94 april 2020

2020-04-16

Offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 9 2020

Rapporter

Finanskalender

Årsbokslut 2022                2023-03-31

Halvårsbokslut 2023        2023-08-31